VOOR OUDERS

OP EIGEN BENEN

Op een Sint-Michielinternaat staat een leerling op eigen benen, maar nooit alleen. Op drie campussen – Noord, Oost en Zuid – leven jongens en meisjes in een context waarin ze stapsgewijs werken aan zelfstandigheid.
Studie en structuur wisselen elkaar af met een boeiende jongerencommunity en met aandacht voor zorg en persoonlijkheid. Het leven op internaat vormt de harmonie tussen ‘thuis komen’ en ‘zelf je weg gaan’.

STUDIE

EEN ECHTE STUDIESTIMULANS

De vaste dagindeling start elke morgen op hetzelfde uur. Na een volle lesdag heerst er grote concentratie en stilte in de studiezaal, waar elke leerling zijn of haar huiswerk maakt of studeert voor de volgende test.

Leerlingen van de basisschool maken hun huiswerk onder toezicht van de opvoeders. Zij helpen uw kind met wiskunde, lezen, Frans ... en volgen hen goed op.

Studenten van het secundair onderwijs krijgen voldoende studietijd aangeboden. Onze opvoeders zorgen voor individuele studiebegeleiding, controleren de schoolagenda en wisselen regelmatig informatie met de dagschool uit. In de derde graad studeren de jongeren op hun kamer en kunnen ze bewijzen dat ze hun studiewerk ernstig nemen. Zo bereiden ze zich voor op het toekomstige ‘kot leven’.

Onder toezicht en met voldoende tijd voor (extra) begeleiding vindt uw kind de stimulans om zijn of haar schoolwerk stipt en nauwgezet af te werken.

COMMUNITY

GEZELLIG SAMEN

Elke jongere heeft een eigen kamer en kan die – volgens afspraak – naar eigen smaak inrichten tot een persoonlijk plekje. Een bed met matras, lavabo, kast en schrijftafel behoren tot de vaste inrichting van elke kamer. De kamers van jongens en meisjes liggen gescheiden van elkaar. Kans voor ontmoeting en leuke babbels met elkaar passen in de ontspannings- en leefruimtes.

De kinderen van de lagere school vertoeven na schooltijd in hun aparte huiskamer waar ze mogen spelen, tv-kijken of knutselen.
De tieners kunnen na hun studietijd uitblazen in de leefruimte met gezellige zithoeken en voldoende multimedia om zich te ontspannen: biljarten, tafeltennis, tv-kijken, strip lezen... Is je zoon of dochter sportief, dan wordt het sportterrein of -zaal zijn of haar favoriete plaats.

Op woensdagnamiddag kunnen ze samen met de vrienden naar de film, gaan zwemmen of wandelen, soms is er een uitstap (naar zee of schaatsen of...). En een leuk initiatief van de internen zelf kan vanzelfsprekend ook.

De communitysfeer leeft in de eetzaal, de ontspanningsruimte, op de gang... Over de verschillende leeftijden heen ontstaat een toffe vriendengroep. Op elk internaat heerst een sterk samenhorigheidsgevoel. Elke jongere voelt er zich thuis in een omgeving die gezelligheid en warmte uitstraalt.

ZORG

EEN REIS NAAR ZELFSTANDIGHEID

Op de Sint-Michielinternaten Noord, Oost en Zuid bloeit uw zoon of dochter helemaal open. Ze lachen, studeren, spelen en bouwen vriendschappen voor het leven. In onze leefgemeenschap leren ze voor zichzelf en voor elkaar opkomen en ontwikkelen ze hun eigen persoonlijkheid.

Onze toegewijde opvoeders bieden ondersteuning bij het studeren, organiseren sport en ontspanning en staan de jongeren bij in hun groei naar volwassenheid: zij zijn het luisterend oor en helpen hen verder bij vragen of problemen. Elk begeleidingsteam staat borg voor een hartelijke groepssfeer en het positief welbevinden van uw zoon of dochter.

De vaste dagindeling met een evenwicht tussen studie en ontspanning brengt rust en structuur voor elke intern. Het leven op het internaat laat uw kind of tiener groeien in zelfstandigheid en wordt vaak één van de mooiste ervaringen uit hun jeugd.

DE DRIE CAMPUSSEN

Elk internaat richt zich op een specifieke leefgroep.

Voor leerlingen van
Barnum en VISO

 

jongens en meisjes
basis-en secundaire school

 

Voor leerlingen van Broederschool, Burgerschool,
Klein Seminarie, VABI, VMS en VTI

________

Stokerijstraat 9
8800 Roeselare

________

Wezestraat 2
8820 Ardooie

________

Zuidstraat 27
8800 Roeselare