Naam
Voornaam
Adres
Gemeente
E-mail

Welke campus wil je bezoeken?

Campus NoordCampus OostCampus Zuid

OP EIGEN BENEN

Op een Sint-Michielinternaat staat een leerling op eigen benen, maar nooit alleen.
Op drie campussen – Noord, Oost en Zuid – wordt geleefd in een context waarin stapsgewijs wordt gewerkt aan zelfstandigheid.

Studie en structuur worden afgewisseld met een boeiende leerlingencommunity
en met aandacht voor zorg en persoonlijkheid.

Het leven op internaat is de harmonie tussen thuis komen en zelf je weg gaan.

OP DE DRIE CAMPUSSEN

Elk internaat richt zich op een specifieke leefgroep. Kies vooraf welk internaat voor jou openstaat.

VOOR LEERLINGEN

Ontdek wat onze internaten je te bieden hebben
en zie hoe apetrots, kiplekker en
beresterk je wordt!

VOOR OUDERS

Ontdek wat onze internaten jou en zoon/dochter te
bieden hebben, en zie hoe apetrots, kiplekker en
beresterk ze worden!

Voor leerlingen van
Barnum en VISO
 

________

Stokerijstraat 9
8800 Roeselare

jongens en meisjes
basis-en secundaire school
 

________

Wezestraat 2
8820 Ardooie

Voor leerlingen van Broederschool, Burgerschool,
Klein Seminarie, VABI, VMS en VTI

________

Zuidstraat 27
8800 Roeselare